Eigenaar van deze website:

Peter Schilmöller
Da Costastraat 22
7514 CT Enschede
The Netherlands

tel (NL): [+31] – (0)6 – 11 17 46 53
tel (D): [+49] – (0)160 – 96 22 53 70
peter@peterschilmoller.com

BTW ID: NL002392377B61
K.v.K. nr: 08204671

1. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Peter Schilmöller deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Alle op deze website verstrekte informatie kan aan verandering onderhevig zijn. Peter Schilmöller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

2. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Peter Schilmöller en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

3. Informatie van derden

Peter Schilmöller is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Peter Schilmöller kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
 van de diensten van Peter Schilmöller, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Peter Schilmöller verstrekt. Peter Schilmöller kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw IP-adres

Waarom Peter Schilmöller gegevens nodig heeft

Peter Schilmöller verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Peter Schilmöller uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Peter Schilmöller gegevens bewaart

Peter Schilmöller bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Peter Schilmöller verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Peter Schilmöller worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Peter Schilmöller gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Peter Schilmöller maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Peter Schilmöller bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Peter Schilmöller te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Peter Schilmöller heeft hier geen invloed op.
Peter Schilmöller heeft Google geen toestemming gegeven om via Peter Schilmöller verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar peter@peterschilmoller.com. Peter Schilmöller zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Peter Schilmöller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Peter Schilmöller maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Peter Schilmöller verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Peter Schilmöller op via peter@peterschilmoller.com. “https://peterschilmoller.com” is een website van Peter Schilmöller. Peter Schilmöller is als volgt te bereiken:

Peter Schilmöller
Da Costastraat 22
7514 CT Enschede
The Netherlands

tel (NL): [+31] – (0)6 – 11 17 46 53
tel (D): [+49] – (0)160 – 96 22 53 70
peter@peterschilmoller.com

BTW ID: NL002392377B61
K.v.K. nr: 08204671